↑ Return to 2011

DHS Corvin MTB Marathon

Rezultate la “DHS Corvin MTB Maraton Hunedoara”

Dani timp 4:13:15 locul 9 categoria 18-25 ani

From DHS-Corvin MTB Maraton

From DHS-

Corvin MTB Maraton

From DHS-

Corvin MTB Maraton

Cristi timp 4:32:55 locul 16 categoria 18-25 ani

From DHS-Corvin MTB Maraton

From DHS-

Corvin MTB Maraton

From DHS-Corvin MTB Maraton

Zoly timp 4:48:21 locul 19 categoria 18-25 ani

From DHS-

Corvin MTB Maraton

From DHS-

Corvin MTB Maraton

Rudy timp 4:49:37 locul 20 categoria 18-25 ani

From DHS-

Corvin MTB Maraton

From DHS-

Corvin MTB Maraton

Marius timp 4:58:14 locul 33 categoria 26-35 ani

From DHS-

Corvin MTB Maraton

From DHS-

Corvin MTB Maraton

From DHS-

Corvin MTB Maraton

Smoky timp 6:10:16 locul 29 categoria 18-25 ani

From DHS-

Corvin MTB Maraton

From DHS-

Corvin MTB Maraton

From DHS-

Corvin MTB Maraton

From DHS-

Corvin MTB Maraton

Alex – accidentare serioasa pe ultima coborare, fractura… si altele, dar este foarte bine.

From DHS-

Corvin MTB Maraton

From DHS-

Corvin MTB Maraton

From DHS-

Corvin MTB Maraton

Slide

Castelul Corvinilor din Hunedoara gazda celui mai important eveniment de cross country din ?ar?

Aproximativ 450 de concuren?i din toat? ?ara au luat startul sâmb?t?, la cea mai mare ?i cea mai atractiv?, cel pu?in din punct de vedere financiar, compete?ie de cross country din ?ar?. Organizat de Grupul DHS România, împreun? cu CS Silver-Fox, echipa DHS Tibiscus Team, Consiliul Jude?ean Hunedoara ?i prim?ria municipiului Hunedoara, concursul, intitulat „DHS Corvin Mtb Maraton”m a fost un real succes, bucurându-se de o participare extrem de numeroas?. Startul competi?iei a avut loc în imediata apropiere a por?ii de intrare în Castelul Corvinilor, cei înscri?i în competi?ie fiind fascina?i de frumuse?ea acestei edificiu.
Pentru o zi Castelul Corvinilor de la Hunedoara a fost luat cu „asalt” de c?tre sute de pasiona?i ai sportului pe dou? ro?i. Motivul pentru care ace?tia au venit la Hunedoara l-a reprezentat concursul de cross country, organizat de c?tre Grupul DHS România.

Anima?ie mare

Înc? de la primele ore ale dimine?ii de sâmb?t?, curtea Castelului de la Hunedoara era animat?. Sute de tineri, veni?i din toate col?urile ??rii ?i având ca ?i pasiune ciclismul, a?teptau cu ner?bdare startul celei mai importante competi?ii de cross country din România. Premiile au fost consistente, fiind cel mai atractiv concurs din punct de vedere financiar din ?ar?. În deschiderea acestui eveniment, primarul municipiului Hunedoara, Ovidiu Hada, ?i prefectul jude?ului, Attila Dezsi, au mul?umit organizatorilor pentru aceast? idee ?i le-au urat participan?ilor la concurs mult succes. „M? bucur c? persoanele care au organizat acest eveniment au ales ca ?i punct de plecare în acest concurs Castelul Corvinilor. Este un simbol al ora?ului Hunedoara, iar acest concurs reprezint? înc? o oportunitate de a face cunoscut acest simbol al localit??ii în întreaga ?ar?. Mul?umesc tuturor celor care s-au implicat în desf??urarea acestui eveniment ?i îi asigur c? vor avea în Prim?ria Hunedoara, ?i de acum înainte, un partener de încredere. În încheiere nu-mi r?mâne decât s? le urez participan?ilor mult succes în aceast? competi?ie”, a spus Ovidiu Hada.

Momentul lans?rii în curs?

Startul în concurs a avut loc în imediata apropiere a por?ii de intrare în Castelul Corvinilor, participan?ii fiind îndemna?i de c?tre organizatori s? respecte regulile ?i s? dea dovad? de fair-play. Înaintea momentului în care s-a dat startul, pentru a între?ine atmosfera medieval?, organizatorii le-au preg?tit participan?ilor o surpriz?. Îmbr?ca?i în costume de epoc?, doi castelani, o domni?? ?i un cavaler, au pornit pe biciclete înaintea concuren?ilor deschizând, practic, „drumul” competitorilor. De asemenea edilul-?ef al Hunedoarei, Ovidiu Hada, ?i reprezentan?ii DHS, au t?iat, înaintea plec?rii în curs? a concuren?ilor, în mod simbolic, panglica de „blocare” a accesul participan?ilor spre traseele stabilite de organizatori.

Trasee în func?ie de experien??

Trasele au fost împ?r?ite pe categorii de dificultate, în func?ie de vârst?, sex ?i experien??. Lungimea traseelor a fost de 30 de kilometri, 55 de kilometri ?i 85 de kilometri, fiind cuprinse în categoriile: Hobby, Race ?i Elite. Acestea au fost gândite de organizatori astfel încât to?i participan?ii s? poat? gusta din frumuse?ile s?lbatice ale jude?ului Hunedoara. Fondul de premiere al concursului a fost generos, astfel c? la finalul acestuia câ?tig?torii au avut parte de câ?tiguri consistente. Valoarea fondului de premiere fiind de 65.000 de lei, a f?cut ca acest concurs s? de?in?, la aceast? dat?, recordul de cea mai atractiv? financiar competi?ie de acest gen din ?ar?.

Final incendiar cu ?uie Paparude

Dup? concurs a urmat premierea ?i…distrac?ia. În cadrul festivit??ii de premiere a fost prezent ?i pre?edintele Consiliului jude?ean Mircea Molo?, care i-a felicitat pe participan?i pentru efortul depus. Atât participan?ii cât ?i locuitorii municipiului Hunedoara, care au venit în num?r mare la Castel, au avut parte de un spectacol electrizant sus?inut de forma?ia ?uie Paparude ?i DJ-ii Astronaut Kru. Distrac?ia a durat pân? la orele 23.00, spectacolul primind aprecieri din partea publicului. „Suntem onora?i c? acest concurs s-a bucurat de o aten?ie extrem de mare din partea celor pasiona?i de acest sport. Grupul DHS România sus?ine ideea de mi?care pentru o via?? s?n?toas?. Participan?ii au fost extrem de motiva?i, iar ideea de a organiza acest concurs cu plecare de la Castelul Corvinilor i-a încântat pe sportivi. Prin aceast? manifestare, Grupul DHS România dovede?te, înc? o dat?, c? se implic? activ în via?a comunit??ii locale, pentru c? numai astfel putem s? ob?inem rezultate în activitatea noastr?. Ne dorim o comunitate local? cât mai aproape de noi”, a precizat Nicoleta V?t?manu, de la Departamentul de rela?ii Publice din cadrul DHS.